Beteende- och Personlighets- beskrivning Hund, BPH.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. BPH redovisas i Avelsdata, https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx 

BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. 

OBS! ALL BESKRIVNING SKER UTOMHUS, EJ I HALLEN!:

Anmälan skickas till:

 bph.tidsbokning@gmail.com


OBS! Det är hundförarens skyldighet att känna till reglerna för BPH, dessa hittar ni här: 

https://skk.se/contentassets/9201f9ab4bdd4969846f3a2ac220a550/a37-regler-for-bph_2023_webb.pdf

 

Våran bana är godkänd och kvalitetssäkrad av SKK!
 

OBS! Till de datum som det står FULLT, vet vi av erfarenhet att det kan bli lediga platser på, vi uppdaterar så ofta vi kan.

 
Priset är, 950kr+moms= 1190kr/hund
SKK´s riktpris är 950kr för klubbar (ej momspliktiga) och 1190kr för momspliktiga arrangörer. 
 
 
Om du som hundförare tycker att din hund beter sig konstigt, vilket kan bero på väder, vind, skendräktighet, spökålder mm. Kan du själv välja att avbryta beskrivningen. Om du vill göra om beskrivningen, spelar det ingen roll om du eller Beskrivaren avbryter. Du kan göra om beskrivningen tidigast efter 6 veckor och det måste vara en annan plats med andra funktionärer.
 
Till alla som har
gjort/ska göra BPH!
SKK och Sveriges
lantbruksuniversitet vill att ni, fyller i en frågeenkät.

Enkäten hittar ni på
följande adress: 
   
Se Svenska Kennelklubbens film om BPH:
 
 

Nykvarn 
Måndag 15 juli 6 lediga
Lördag 20 juli 10 lediga
Söndag 21 juli 10 lediga 
Lördag 3 aug 9 lediga
Söndag 4 aug FULLT
Tisdag 6 aug 9 lediga
Torsdag 8 aug 10 lediga
Lördag 10 aug 7 lediga
Söndag 11 aug FULLT
Tisdag 13 aug 10 lediga 
Torsdag 15 aug 10 lediga 
Lördag 17 aug 8 lediga
Söndag 18 aug FULLT
Lördag 24 aug FULLT
Söndag 25 aug FULLT
Lördag 31 aug FULLT
Söndag 1 sept FULLT
Fredag 6 sept FULLT 
Lördag 14 sept FULLT
Söndag 15 sept FULLT
Lördag 21 sept FULLT
Söndag 22 sept FULLT
Lördag 28 sept FULLT
Söndag 29 sept FULLT
Lördag 5 okt FULLT
Söndag 6 okt FULLT
Lördag 12 okt FULLT 
Söndag 13 okt FULLT
Lördag 19 okt FULLT
Söndag 20 okt FULLT
Lördag 26 okt 1 ledig
Söndag 27 okt FULLT 
 
 
 
  

 
 
                 

OBS! Vi är aldrig omöjliga, vill ni ha något annat datum är det bara att maila.

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med oss och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar vi dina personuppgifter under en period av högst 90 dagar i syfte att administrera ditt beskrivningsdeltagande. Efter beskrivningstillfället skickas resultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKK´s Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKK´s behandling av personuppgifter här: https://www.skk.se/pub

 
För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:
1. Önskemål om datum. 
2. Ange om du vill göra BPH med eller utan skott
3. Hundens namn på reg beviset, reg nr och chipnummer
4. Ägarens namn, adress, telefonnummer (hem+mobil) och e-postadress
5. Klubbtillhörighet för hundens ägare alt förare
6. Ange om hunden är kastrerad. OBS! Kemiskt kastrerade hundar har karens! 
 
 Enligt gällande regelverk får kuperade hundar delta på BPH endast i de fall hunden är född i land där kupering var tillåten när den företogs. Om din hund inte är kuperad enligt reglerna kan resultatet komma att strykas.
 
Om du inte äger hunden (t ex fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.
 
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen, alt Svenska Jägareförbundet. Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
 
Det är tillåtet att gå BPH med löptik. Det är dock viktigt att du meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra startordningen. Löptik måste nämligen starta sist, för att inte påverka övriga hundars beskrivningar!
Det är möjligt att göra BPH med skott eller utan. Ange när du anmäler vilket du vill göra. Om det skulle visa sig att hunden blir så påverkad under beskrivningen att du som ägare inte vill utsätta din hund för skotten, trots att du valt BPH med skott, finns givetvis möjligheten att avstå skott.
Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles utmärkt!
 
Anmälan skickas till: bph.tidsbokning@gmail.com
 Priset är 1190 inkl moms, vilket sätts in till bg: 589-3524 när du fått PM.

 
Ni kan också ta kontakt med Ninni och Marjo på följande mailadress: bph.tidsbokning@gmail.com