Beteende- och Personlighets- beskrivning Hund, BPH.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. BPH redovisas i Avelsdata, https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx 

BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. 

OBS! ALL BESKRIVNING SKER UTOMHUS, EJ I HALLEN!:

Anmälan skickas till:

 bph.tidsbokning@gmail.com


OBS! Det är hundförarens skyldighet att känna till reglerna för BPH, dessa hittar ni här: 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/bph/regler-for-bph-a37.pdf 

 

Våra banor är godkända och kvalitetssäkrade av SKK!
Vi har två banor, de finns i Nykvarn och Nyköping, se nedan för datum.
 

OBS! Till de datum som det står FULLT, vet vi av erfarenhet att det kan bli lediga platser på, vi uppdaterar så ofta vi kan.

 
Priset är 1000kr/hund varav 200kr är moms.  
 
 
 
Om du som hundförare tycker att din hund beter sig konstigt, vilket kan bero på väder, vind, skendräktighet, spökålder mm. Kan du själv välja att avbryta beskrivningen. Om du vill göra om beskrivningen, spelar det ingen roll om du eller Beskrivaren avbryter. Du kan göra om beskrivningen tidigast efter 6 veckor och det måste vara en annan plats med andra funktionärer.
 
Till alla som har
gjort/ska göra BPH!
SKK och Sveriges
lantbruksuniversitet vill att ni, fyller i en frågeenkät.

Enkäten hittar ni på
följande adress: 
   
Se Svenska Kennelklubbens film om BPH:
 

 

  

 

Nykvarn         
              
Lör 25 mars FULLT
Sön 26 mars FULLT
Fre 31 mars FULLT
Lör 1 april FULLT
Sön 2 april FULLT
Tis 4 april FULLT
Fre 7 april FULLT
Lör 8 april FULLT
Sön 9 april FULLT
Mån 10 april FULLT 
Tis 11 april FULLT
Fre 14 april FULLT
Lör 15 april FULLT
Sön 16 april FULLT
Tis 18 april FULLT
Lör 22 april FULLT
Sön 23 april FULLT
Tis 25 april FULLT
Fre 28 april FULLT
Lör 29 april FULLT
Sön 30 april FULLT 
Mån 1 maj FULLT
Fre 5 maj FULLT 
Lör 6 maj FULLT
Sön 7 maj FULLT
Tis 9 maj FULLT
Fre 12 maj FULLT
Lör 13 maj FULLT
Sön 14 maj FULLT
Tis 16 maj FULLT
Tor 18 maj FULLT
Fre 19 maj FULLT
Lör 20 maj FULLT
Sön 21 maj FULLT
Sön 28 maj FULLT 
Tis 30 maj FULLT
Fre 9 juni FULLT
Lör 10 juni FULLT
Sön 11 juni FULLT
Fre 16 juni FULLT
Lör 17 juni FULLT
Sön 18 juni FULLT
Tis 20 juni FULLT
Ons 21 juni FULLT
Tors 22 juni FULLT
Tis 4 juli FULLT
Ons 5 juli FULLT

                 

OBS! Vi är aldrig omöjliga, vill ni ha något annat datum är det bara att maila.

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med oss och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar vi dina personuppgifter under en period av högst 90 dagar i syfte att administrera ditt beskrivningsdeltagande. Efter beskrivningstillfället skickas resultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKK´s Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKK´s behandling av personuppgifter här: https://www.skk.se/pub

 
För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:
1. Önskemål om datum. 
2. Ange om du vill göra BPH med eller utan skott
3. Hundens namn på reg beviset, reg nr och chipnummer
4. Ägarens namn, adress, telefonnummer (hem+mobil) och e-postadress
5. Klubbtillhörighet för hundens ägare alt förare
6. Ange om hunden är kastrerad. OBS! Kemiskt kastrerade hundar har karens! 
 
 Enligt gällande regelverk får kuperade hundar delta på BPH endast i de fall hunden är född i land där kupering var tillåten när den företogs. Om din hund inte är kuperad enligt reglerna kan resultatet komma att strykas.
 
Om du inte äger hunden (t ex fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.
 
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen, alt Svenska Jägareförbundet. Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
 
Det är tillåtet att gå BPH med löptik. Det är dock viktigt att du meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra startordningen. Löptik måste nämligen starta sist, för att inte påverka övriga hundars beskrivningar!
Det är möjligt att göra BPH med skott eller utan. Ange när du anmäler vilket du vill göra. Om det skulle visa sig att hunden blir så påverkad under beskrivningen att du som ägare inte vill utsätta din hund för skotten, trots att du valt BPH med skott, finns givetvis möjligheten att avstå skott.
Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles utmärkt!
 
Anmälan skickas till: bph.tidsbokning@gmail.com
 Priset är 1000kr/hund, varav 200kr är moms, vilket sätts in till bg: 589-3524 när du fått PM. 

 
Ni kan också ta kontakt med Ninni och Marjo på följande mailadress: bph.tidsbokning@gmail.com