Beteende- och Personlighets- beskrivning Hund, BPH.


Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. BPH redovisas i Avelsdata, https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx 

BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. 

OBS! ALL BESKRIVNING SKER UTOMHUS, EJ I HALLEN!:

Anmälan skickas till:

 bph.tidsbokning@gmail.com

 

Våra banor är godkända och kvalitetssäkrade av SKK!
Vi har två banor, de finns i Nykvarn och Nyköping, se nedan för datum.
 
OBS! Till de datum som det står FULLT, vet vi av erfarenhet att det kan bli lediga platser på, vi uppdaterar så ofta vi kan.  
 
 
Om du som hundförare tycker att din hund beter sig konstigt, vilket kan bero på väder, vind, skendräktighet, spökålder mm. Kan du själv välja att avbryta beskrivningen, du har då möjlighet att göra om BPH tidigast efter 6 veckor, på någon annan bana.

Till alla som har
gjort/ska göra BPH!
SKK och Sveriges
lantbruksuniversitet vill att ni, fyller i en frågeenkät.

Enkäten hittar ni på
följande adress: 
   
Se Svenska Kennelklubbens film om BPH:
 
OBS! Ni som vill prel boka platser. Två månader före beskrivningen vill vi ha besked. 
 

 
 NYKVARN NYKÖPING
                      
Lördag 26 okt  FULLT 
Söndag 27 okt FULLT
Måndag 4 nov FULLT 
Lördag 16 nov FULLT 


                 

OBS! Vi är aldrig omöjliga, vill ni ha något annat datum är det bara att maila.

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med oss och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar vi dina personuppgifter under en period av högst 90 dagar i syfte att administrera ditt beskrivningsdeltagande. Efter beskrivningstillfället skickas resultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKK´s Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKK´s behandling av personuppgifter här: https://www.skk.se/pub

 
För anmälan till våra BPH krävs följande uppgifter:
1. Önskemål om datum. Ange vilken bana.
2. Ange om du vill göra BPH med eller utan skott
3. Hundens namn på reg beviset, reg nr och chipnummer
4. Ägarens namn, adress, telefonnummer (hem+mobil) och e-postadress
5. Klubbtillhörighet för hundens ägare alt förare
6. Ange om hunden är kastrerad. OBS! Kemiskt kastrerade hundar har karens! 
 
 
Om du inte äger hunden (t ex fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och e-postadress utöver ovanstående uppgifter.
 
För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i klubb inom SKK-organisationen. Medlemsbevis ska uppvisas före start. Om hunden har gjort MH måste det ha gått minst 6 veckor mellan de olika beskrivningarna.
 
Det är tillåtet att gå BPH med löptik. Det är dock viktigt att du meddelar oss om din tik börjar löpa, så att vi kan ändra startordningen. Löptik måste nämligen starta sist, för att inte påverka övriga hundars beskrivningar!
Det är möjligt att göra BPH med skott eller utan. Ange när du anmäler vilket du vill göra. Om det skulle visa sig att hunden blir så påverkad under beskrivningen att du som ägare inte vill utsätta din hund för skotten, trots att du valt BPH med skott, finns givetvis möjligheten att avstå skott.
Om du är nyfiken och bara vill gå med och titta så går det alldeles utmärkt!
 
Anmälan skickas till: bph.tidsbokning@gmail.com
 
Anmälningsavgiften är höjd till 800 SEK, vilket betalas till Nordea överföring 1148 20 17059, när du fått PM. Det beror på att SKK höjt registreringsavgifter.
För uppfödare/rasklubbar kan vi arrangera BPH för upp till 10 hundar per beskrivningstillfälle. Kontakta oss för mer information.
 
Ni kan också ta kontakt med Ninni och Marjo på följande mailadress: bph.tidsbokning@gmail.com eller
Ring gärna Marjo 070-2124830